Kids Academy - KaliszNiepubliczne przedszkole z językiem angielskim w Kaliszu

Zamierzenia wychowawczo dydaktyczne 07.04 - 11.04.2014r

GRUPA I

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

1.Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.

2.Zapoznanie  rozwojem kurczątka oraz budową jajka.

3.Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta.

4.Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

 

GRUPA II

Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi, wyzwalania ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej, 

wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów, 

rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i razem z grupą, 

 

doskonalenie sprawności manualnych oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.

 

GRUPA III

Świat dla odważnych.

- doskonalenie umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych,

- Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary  we własne możliwości,

- dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań w sytuacjach trudnych,

- Uświadomienie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności,

- Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego w celu przewidywania skutków własnych działań

- Uświadomienie źródeł własnych lęków oraz kształtowanie aktywnej postawy w celu ich przezwyciężania i niwelowania.

 

-Budzenie uczucia zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśników.