Kids Academy - KaliszNiepubliczne przedszkole z językiem angielskim w Kaliszu

Przedszkole

Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole KID’S ACADEMY rozpoczęło swoją działalność 1 września 2012 roku.

Dwie przedsiębiorcze, pełne pomysłów  osoby KAROLINA  KLEJSZMIDT – ADAMCZYK i MARTA WOŹNIAK  otworzyły  Przedszkole, które cechuje szczególna atmosfera, a  śmiech dzieci, zabawa, nauka na stałe zagościły w murach placówki.

Przedszkole mieści się w Kaliszu przy ulicy Polnej 92.

Duży nowy lokal zaadoptowany został tak, aby spełniał wymogi budownictwa oświatowego.

Posiada kolorowe, słoneczne, przestronne, odpowiednio przystosowane sale dydaktyczne z kompleksowym wyposażeniem sanitarnym. Ogrodzony wokół teren zapewnia bezpieczną zabawę dzieci na  powietrzu. Przyjazne otoczenie wokół przedszkola, dobry dojazd czyni naszą lokalizację nader atrakcyjną.

Przedszkole jest doskonale wyposażone we wszelkie pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego rozwoju naszych podopiecznych. Sale przystosowane są odpowiednio do wieku dzieci.  Zabawki, wyposażenie, meble posiadają atesty i certyfikaty oraz spełniają wymagania sanepidu dotyczące przedszkoli.

Kadrę pedagogiczną tworzą zdolne, kreatywne nauczycielki posiadające pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi, zdobywające nowe doświadczenia pedagogiczne na różnego rodzaju studiach podyplomowych, kursach i warsztatach. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zapewniamy opiekę logopedyczną i całą gamę zajęć i zabaw o charakterze artystycznym. Staramy się o to, aby dzieci zapoznały się z językiem angielskim.

Aktywnie słuchamy sugestii i wniosków płynących od Rodziców naszych wychowanków, chętnie też służymy dobrą radą i wskazówkami w kwestiach wychowawczych.

Wszyscy pracownicy dbają o ciepłą, domową atmosferę w przedszkolu i komfort naszych małych podopiecznych oraz ich Rodziców.

Nasze przedszkole jest dopełnieniem szczęśliwego dzieciństwa. Dla dobrej nauki i zabawy zapewniamy małe grupy, w których Twoje dziecko będzie  czuło się komfortowo i bezpiecznie.