Kids Academy - KaliszNiepubliczne przedszkole z językiem angielskim w Kaliszu

Rozkład dnia w przedszkolu

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU    
kindergarten daily schedule

 

7.00 – 8.00                  Przyjście do przedszkola. Zabawy według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych,  praca z zespołem dzieci lub indywidualna, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne. Comming to the kindergarten, play time, individual activities, didactic games, chores, physical games, singing, integration plays

8.00 – 8.30                  Czynności samoobsługowe w łazience, nawyki higieniczne i kulturalne, przygotowanie do śniadania.  Self-service hygienic guide - in the bathroom, hygiene and cultural habits, preparing for breakfast

 

8.30 – 9.00                  ŚNIADANIE - Breakfast

9.00 – 11.00                           Zajęcia dydaktyczne w sali lub na powietrzu, spacery, wycieczki edukacyjne, wycieczki turystyczne, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka, zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy w języku angielskim. Didactic activities inside or outsider, walk, educational trips, sports, games and physical games, activities andplayin English

 

11.00 – 11.30                 Czynności samoobsługowe w łazience, nawyki higieniczne i kulturalne, przygotowanie do obiadu Self-service  hygienic guide -  in the bathroom, hygienic and cultural habits, preparing for dinner

12.00 – 12.30            OBIAD - Dinner (grupa najmłodsza - 11.30 - 12.00)

12.30 – 14.00              Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne, zabawy w ogrodzie Practice relaxation facilities, integration, board games, creative games and technical fun in the garden.

             LEŻAKOWANIE - RESTING

            Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej ( w grupie dzieci najmłodszych ).Resting or napping  after dinner - listening to stories read by teachers, listening to relaxing music

 

14.00 – 14.30              PODWIECZOREK – snack time

14.00 – 17.00              Zabawy i gry dydaktyczne, zabawy integracyjne, zabawy ruchowe, plastyczno- techniczne, tematyczne, zabawy na powietrzu, prace porządkowe, zabawy swobodne, podejmowane z inicjatywy dziecka.Play and educational games,  integration  team work , games involving  physical movement,  visual arts and technology games, outside, thematic games, tidy time, freely games  initiated  by children .

                       Około godz. 16.00  Przekąska -– snack time